בית דירות תמ"א 38 .  חיפה 

 מגרש 1000 מ"ר . 12 יחידות דיור