בניה פרטית - הכרמל,חיפה 

מגרש 500 מ"ר. , שטח בנוי 180 מ"ר