משרדים  . חברת "האמה" .  מגדל העמק 

 מגרש 1000 מ"ר . שטח בנוי 500 מ"ר